ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมีนาคม

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมีนาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีระกา) วันมาฆบูชา

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2561 วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา) วันขึ้นปีใหม่

ปฏิทินวันพระ ปี 2561

ปฏิทินวันพระ ปี 2561

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม)

วันออกพรรษา วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา

วันออกพรรษา วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า