ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนสิงหาคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนสิงหาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2560 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา) วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2560 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา)
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนเมษายน

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนเมษายน

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน พุทธศักราช 2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา) วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมีนาคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมีนาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2560 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก) วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก) วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

ปฏิทินวันพระ ปี 2560

ปฏิทินวันพระ ปี 2560

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า…

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม) วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีมะแม)

Page 3 of 512345