วิธีบูชาพระแม่ธรณี เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน

วิธีบูชาพระแม่ธรณี เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน

พระธรณี หรือ พระศรีวสุนธรา เป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ปรากฏในตำนานทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ในคติของศาสนาฮินดูให้ความเคารพนับถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวง

ประวัติพระแม่ธรณี เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน

ประวัติพระแม่ธรณี เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน

พระธรณี หรือ พระศรีวสุนธรา เป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ปรากฏในตำนานทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ในคติของศาสนาฮินดูให้ความเคารพนับถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวง

วิธีสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านอย่างถูกวิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับสิ่งดีๆ

วิธีสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านอย่างถูกวิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับสิ่งดีๆ

การสรงน้ำพระ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ การสรงน้ำพระพุทธรูปและการสรงน้ำพระภิกษุสามเณร ซึ่งในการสรงน้ำพระพุทธรูปนั้นอาจจะจัดเป็นขบวนแห่

วิธีบูชาพระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด

วิธีบูชาพระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนพฤศจิกายน

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนพฤศจิกายน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน) วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน) วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พุทธศักราช 2562 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน) วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนสิงหาคม

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนสิงหาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน) วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน) วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562