ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมีนาคม

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมีนาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีระกา) วันมาฆบูชา

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2561 วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา) วันขึ้นปีใหม่

ปฏิทินวันพระ ปี 2561

ปฏิทินวันพระ ปี 2561

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม)

วันออกพรรษา วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา

วันออกพรรษา วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

การไหว้พระ สวดมนต์ ที่ถูกต้อง

การไหว้พระ สวดมนต์ ที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการสวดมนต์ไหว้พระที่ถูกต้อง ก่อนเข้าห้องบูชาพระ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและนุ่งห่มให้เรียบร้อย เข้านั่งที่ด้วยความสำรวมกายใจ ตั้งจิตให้แน่วแน่..

การนั่งสมาธิ หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ถูกต้อง

การนั่งสมาธิ หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ถูกต้อง

สมาธิ แปลว่า ที่ตั้งมั่นแห่งจิต แต่สมาธิในความหมายของการฝึกปฏิบัติ คือ การทำใจให้นิ่ง ซึ่งต่างจากร่างกายที่ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งแข็งแรง แต่จิตใจนั้นตรงกันข้าม…

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา) วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

Page 2 of 512345