การไหว้พระ สวดมนต์ ที่ถูกต้อง

การไหว้พระ สวดมนต์ ที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการสวดมนต์ไหว้พระที่ถูกต้อง ก่อนเข้าห้องบูชาพระ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและนุ่งห่มให้เรียบร้อย เข้านั่งที่ด้วยความสำรวมกายใจ ตั้งจิตให้แน่วแน่..

การนั่งสมาธิ หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ถูกต้อง

การนั่งสมาธิ หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ถูกต้อง

สมาธิ แปลว่า ที่ตั้งมั่นแห่งจิต แต่สมาธิในความหมายของการฝึกปฏิบัติ คือ การทำใจให้นิ่ง ซึ่งต่างจากร่างกายที่ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งแข็งแรง แต่จิตใจนั้นตรงกันข้าม…

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา) วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา) วันออกพรรษา

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พุทธศักราช 2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา) วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนสิงหาคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนสิงหาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2560 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา) วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2560 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา)
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560