ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน) วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนพฤษภาคม

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนพฤษภาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2562 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนเมษายน

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนเมษายน

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน พุทธศักราช 2562 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ) วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2562 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีจอ) วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

ปฏิทินวันพระ ปี 2562

ปฏิทินวันพระ ปี 2562

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า…

ตำนานพระพิฆเนศ เทพผู้ขจัดความขัดข้องและเป็นผู้อำนวยความสำเร็จให้แก่กิจการทั้งปวง

ตำนานพระพิฆเนศ เทพผู้ขจัดความขัดข้องและเป็นผู้อำนวยความสำเร็จให้แก่กิจการทั้งปวง

พระคเณศ (สันสกฤต: गणेश ทมิฬ: பிள்ளையார் อังกฤษ: Ganesha) ชาวไทยนิยมเรียกว่า พระพิฆเนศ (विघ्नेश) พระพิฆเณศวร พระพิฆเณศ หรือ พระคณปติ

วิธีบูชาพระแม่กาลี เทวีผู้มีเทวานุภาพอันแรงกล้า ปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

วิธีบูชาพระแม่กาลี เทวีผู้มีเทวานุภาพอันแรงกล้า ปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

พระแม่กาลี หรือ เจ้าแม่กาลี มีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง มีเทวานุภาพอันแรงกล้า สร้างความวิบัติแก่เหล่าอสูรอย่างรุนแรง เด็ดขาด

ตำนานพระแม่กาลี เทวีผู้มีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

ตำนานพระแม่กาลี เทวีผู้มีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

พระแม่กาลี ได้แบ่งภาคจากการบำเพ็ญตบะของ พระอุมาเทวี (พระแม่อุมา) โดยทรงมีจุดประสงค์เพื่อปราบอสูรตนหนึ่ง นามว่า อสูรทารุณ