ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนมิถุนายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2562

 

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน)
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน)
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน)
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน)