ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนเมษายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนเมษายน

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน พุทธศักราช 2562

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ)
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน)
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน)
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน)