ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกรกฎาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2562

 

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน)
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน)
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน) วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน) วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน)
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน)