ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนตุลาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2562

 

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน)
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน) วันออกพรรษา
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน)
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน)