ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนพฤศจิกายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนพฤศจิกายน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2562

 

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน)
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน) วันลอยกระทง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน)
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน)