วันออกพรรษา วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

การไหว้พระ สวดมนต์ ที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการสวดมนต์ไหว้พระที่ถูกต้อง ก่อนเข้าห้องบูชาพระ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและนุ่งห่มให้เรียบร้อย เข้านั่งที่ด้วยความสำรวมกายใจ ตั้งจิตให้แน่วแน่..

การนั่งสมาธิ หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ถูกต้อง

สมาธิ แปลว่า ที่ตั้งมั่นแห่งจิต แต่สมาธิในความหมายของการฝึกปฏิบัติ คือ การทำใจให้นิ่ง ซึ่งต่างจากร่างกายที่ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งแข็งแรง แต่จิตใจนั้นตรงกันข้าม…

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา) วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา) วันออกพรรษา

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พุทธศักราช 2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา) วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนสิงหาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2560 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา) วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2560 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา)
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

Page 1 of 41234