ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนเมษายน

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนเมษายน

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน พุทธศักราช 2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา) วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมีนาคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมีนาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2560 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก) วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก) วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

ปฏิทินวันพระ ปี 2560

ปฏิทินวันพระ ปี 2560

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า…

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม) วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีมะแม)

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีวอก) วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก)

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนพฤศจิกายน

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนพฤศจิกายน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก) วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2559 วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก)วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ 2559 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พุทธศักราช 2559 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีวอก) วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559