ปฏิทินวันพระ 2561

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนพฤศจิกายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนพฤศจิกายน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ)
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ)
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ)
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ) วันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ)