ปฏิทินวันพระ 2561

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมิถุนายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนมิถุนายน

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2561

 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 (แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ) วันอัฏฐมีบูชา
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ)
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ)
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ)