ปฏิทินวันพระ 2561

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนกรกฎาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนกรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 (แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ)
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ)
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ) วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 (แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ) วันเฉลิมฯ ร.10,วันเข้าพรรษา