ปฏิทินวันพระ 2561

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนธันวาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2561

 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ)
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ)
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ)
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 (แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ)