บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่

บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่

บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่ เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ หมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร

บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

บทแผ่เมตตา บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ หมายถึงความมีไมตรีจิตต่อ

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

การแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับ เพราะเห็นประโยชน์ว่า การแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตา บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง พร้อมคำแปล เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ

บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ หมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร