คาถาหลวงปู่มั่น พระคาถา หลวงปู่มั่น

คาถาหลวงปู่มั่น (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

Home / คาถา / คาถาหลวงปู่มั่น (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

 

คาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร
คาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร

 

คาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร

 

คาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร (ใช้ท่องเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)
ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง