คาถาหลวงปู่มั่น พระคาถา หลวงปู่มั่น

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

Home / คาถา / คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

 

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

 

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

 

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

“ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง”

(ใช้ท่องเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)