พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม (หลวงปู่ทองพูล)

Home / ประวัติพระสงฆ์ไทย / พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม (หลวงปู่ทองพูล)

สิ้น หลวงปู่ทองพูล พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอีสาน จังหวัดบึงกาฬ ได้ละสังขารด้วยอาการอาพาธภาวะปอดอักเสบ สิริอายุรวม 83 ปี ถือเป็นพระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ลูกศิษย์จัดเตรียมงานรดน้ำศพวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ก่อนจะเก็บสังขารถึงวันออกพรรษา วันนี้จึงได้นำอัตประวัติของ หลวงปู่ทองพูล พระเกจิชื่อดัง แห่งอีสาน มาฝากกันครับ

 

หลวงปู่ทองพูล

 

อัตประวัติย่อ พระครูสิริธรรมวัฒน์ (พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม)

ท่านอาจารย์ทองพูล สิรกาโม เป็นพระกรรมฐานรุ่นแรก แห่งกองทัพธรรมสายท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ โดย พระเถระรุ่นนี้ มีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ หลวงปู่คำตัน พระครูอุดมศีลวัฒน์ วัดป่าสถิตย์ธรรมมาราม พระครูปัญญาวรากร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม โดยเฉพาะท่านอาจารย์ทองพูลกับท่านอาจารย์จวน ทั้ง 2 องค์ มีความสนิทสนมกันมาก

ท่านอาจารย์ทองพูล เดิมชื่อ หนูพล เอนไชย เกิดที่บ้านเดื่อศรีคันไชย อำเภอนรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นลูกของนายเคน และนางสุภี เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7 คน

ต่อมา ได้มีโอกาสอุปสมบท ท่านอาจารย์ทองพูล ได้ตั้งจิตแน่วแน่ในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพูทธเจ้าและถึงขั้นได้เรียกว่ามอบกายถวายชีวิต โดยการออกธุดงค์หาสถานที่วิเวกเพื่อเร่งความเพียร บำเพ็ญภาวนาเพียงพรรษาแรกท่านได้ถือเนสัชชิธุดงค์ คือการไม่นอน ไม่ยอมให้หลังแตะกับพื้นตลอดพรรษาและอดอาหารควบคู่กันไป

สำหรับ วัดสามัคคีอุปถัมภ์แห่งนี้ ท่านอาจารย์ทองพูลได้เดินทางมาในช่วง พ.ศ. 2502 ครั้งแรกยังเป็นแค่ภูดิน อยุ่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอบึงกาฬ โดยชาวบ้านเรียกภูดินแห่งนี้ว่า ภูกระแต เนื่องจากมีสัตว์พวกกระรอก กระแต รวมถึงสัตว์ป่าอื่นๆ อาศัยอยู่ชุกชุมตามสภาพที่เป็นป่าดงทึบ รกครึ้ม