ปฏิทินวันพระ ปฏิทินวันพระ 2563

ปฏิทินวันพระ ปี 2563

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ ปี 2563

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2563/2020 (ปีกุน – ปีชวด)

คริสตศักราช 2020 , มหาศักราช 1941 – 1942, รัตนโกสินทร์ศก 238 – 239
เอกศก จุลศักราช 1381 ถึง โทศก จุลศักราช 1382, อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร

 

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

 

ปฏิทินวันพระ ปี 2563

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2563
ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2563

 

ขอบคุณข้อมูล : myhora