ปฏิทินวันพระ 2563

ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนกันยายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พุทธศักราช 2563

 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด)
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด)
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด)
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด)