ปฏิทินวันพระ 2563

ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนพฤศจิกายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนพฤศจิกายน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

 

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด)
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด)
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด)
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด)