ปฏิทินวันพระ 2563

ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนพฤษภาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนพฤษภาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2563

 

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด) วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 (แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด) วันอัฏฐมีบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด)
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด)