คาถาพระสังกัจจายน์ ขอโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

Home / คาถา / คาถาพระสังกัจจายน์ ขอโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

คาถาพระสังกัจจายน์ ขอโชคลาภ

 

คาถาพระสังกัจจายน์
คาถาพระสังกัจจายน์

 

คาถาพระสังกัจจายน์
คาถาพระสังกัจจายน์

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พระคาถา

กัจจายะนะ มะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม ลาเภนะ อุตะโมโหติ โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง สัพพะลาภา สะทาโสตถิ ภะวันตุ เม