ปฏิทินวันพระ 2563

ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนตุลาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนตุลาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2563

 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด) วันออกพรรษา
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด)
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด)
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด)
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด) วันลอยกระทง