ปฏิทินวันพระ 2563

ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนธันวาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2563

 

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 (แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด)
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด)
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด)
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด)