ปฏิทินวันพระ 2563

ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนเมษายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนเมษายน

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน พุทธศักราช 2563

 

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด)
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 (แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด) วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด)
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด)