ประวัติ หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

ประวัติ หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

ท่านหลวงปู่เอี่ยม เป็นพระผู้มีอาคมขลัง มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ มักน้อย ถือสันโดษ ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลวงปู่เอี่ยม ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย

ประวัติพระครูบาเจ้าเกษม เขมโก วัดสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง

ประวัติพระครูบาเจ้าเกษม เขมโก วัดสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง

หลวงพ่อเกษม เขมโก หรือ ครูบาเจ้าเกษม เขมโก นามเดิม เจ้าเกษม ณ ลำปาง เป็นพระเถระและเกจิอาจารย์ ผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร ปลีกวิเวก พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นพระเถราจารย์ปูชนียบุคคลรูปหนึ่งของประเทศไทย

ประวัติพระวิสุทธิญาณเถร หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

ประวัติพระวิสุทธิญาณเถร หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2468 ตรงกับวันอังคารขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู เวลาเที่ยงวัน ณ หมู่บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

เป็นศิษย์วัด ตั้งแต่วัยเยาว์ ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่ออายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ บวชได้เพียง 19 พรรษา ก็เปลี่ยนมาบวชในนิกายธรรมยุติเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑

ประวัติหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี

ประวัติหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี

หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก นามเดิมท่านคือสังวาลย์ นามสกุล จันทร์เรือง เกิดเมื่อ จันทร์ เดือน ๔ ปีมะโรง (๒๔๕๙) ที่บ้านหนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี บรรพบุรุษท่านมีอาชีพทำนา แต่โยมบิดาท่านเป็นผู้ที่ได้นำภาพยนตร์มาฉายในอำเภอสามชุกเป็นคนแรก

ประวัติหลวงปู่อวน ปคุโณ วัดจันทิยาวาส จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่อวน ปคุโณ วัดจันทิยาวาส จ.นครพนม

หลวงปู่อวน ปคุโณ มีนามเดิมว่า จันทร แก้วดวงตา เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2470 ที่บ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.ปลา ปาก จ.นครพนม โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายนวน และนางทองดี แก้วดวงตา ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

ประวัติพระราชสังวรญาณ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

ประวัติพระราชสังวรญาณ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านมีนามเดิมว่า พุธ อินทรหา ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ หมู่บ้านชนบท ตำบลหนองหญ้าเซ้ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรคนเดียวของบิดามารดา

ประวัติพระครูภาวนานุศาสน์ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ จ.อุบลราชธานี

ประวัติพระครูภาวนานุศาสน์ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ จ.อุบลราชธานี

พระครูภาวนานุศาสน์ หรือ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ มีนามเดิมว่า สาย ถิ่นขาม เกิดวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ้านขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประวัติพระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

ประวัติพระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

หลวงปู่ดูลย์ ถือกำเนิด ณ บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ เมื่อวันอังคารแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ตรงกับวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2430 หลวงปู่เท่านั้นที่ดำรงอายุขัยอยู่จนถึง 96 ปี

ประวัติหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประวัติหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม มีนามเดิมว่า หวย งามสมภาค เกิดวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๙ ณ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพี่น้องรวม ๒ คน มรณภาพวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖