ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

Home / ประวัติพระสงฆ์ไทย / ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม

วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

อุปสมบท

เป็นศิษย์วัด ตั้งแต่วัยเยาว์ ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่ออายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ บวชได้เพียง 19 พรรษา ก็เปลี่ยนมาบวชในนิกายธรรมยุติเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑

ศึกษาธรรม

ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และในบารมีธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์ กาลต่อมา ได้ญัตติเป็นธรรมยุติกนิกาย สหธรรมิก ที่หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม มีความสนิทสนมมาก คือ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ซึ่งเคยออกธุดงคจาริกด้วยกัน

คำสอน

บาปก็กระทำเอาแหละ คือ ทำชั่วมันจึงเป็นบาป
ใครอยากดีก็ทำดีเอา ไม่ไปทำชั่ว
ความชั่วมันก็เลยไม่เกิดขึ้น
ถ้ายังทำชั่วอยู่ มันก็ไม่มีความดีนั่นแหละ…

 

ขอบคุณข้อมูล : ธรรมะไทย