พระครูภาวนานุศาสน์ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ

ประวัติพระครูภาวนานุศาสน์ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ จ.อุบลราชธานี

Home / ประวัติพระสงฆ์ไทย / ประวัติพระครูภาวนานุศาสน์ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ จ.อุบลราชธานี

ประวัติพระครูภาวนานุศาสน์

หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ จ.อุบลราชธานี

พระครูภาวนานุศาสน์ หรือ หลวงพ่อสาย จารุวณฺโณ มีนามเดิมว่า สาย ถิ่นขาม เกิดวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ้านขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อุปสมบท

หลวงพ่อสายได้บรรพชาเป็นสามเณร ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ขณะอายุ ๑๔ ปี ณ วัดแจ้ง อ.เมือง จังหวัดนครพนม อุปสมบท ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ขณะอายุ ๒๐ ปี ณ วัดศรคูณเมือง บ้านนาจาน ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษาธรรม

หลวงพ่อสายเคยไปอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล และช่วงเข้าพรรษาหลวงพ่อชามักจะให้พระเณรวัดหนองป่าพงเดินทางไปทำวัตร หลวงพ่อสายที่วัดป่าหนองยาว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

พระครูภาวนานุศาสน์ เป็นผู้ก่อตั้งวัดป่าไกลกังวล ในปัจจุบันได้เปลื่ยนชื่อเป็นวัดป่าหนองยาว

-พระครูภาวนานุศาสน์

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง