ประวัติ หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

ประวัติ หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

ประวัติ หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม เกิดในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๓๕๙ บ้านเกิดของหลวงปู่เอี่ยมอยู่ที่ ตำบลบ้านแหลมใหญ่ ฝั่งใต้ ข้างวัดท้องคุ้ง…

ประวัติหลวงปู่กินรี จนฺทิโย วัดกันตะศิลาวาส  จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่กินรี จนฺทิโย วัดกันตะศิลาวาส จ.นครพนม

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย  มีนามเดิมว่า กลม จันศรีเมือง เกิดวันพุธ ที่ ๘ เมษายน ๒๔๓๙ ปีวอก ณ บ้านหนองฮี ต.ปลาปาก อ.หนองบึก จ.นครพนม มรณภาพ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

ประวัติหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม จ.อุบลราชธานี

ประวัติหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล มีนามเดิมว่า ทองรัตน์ นะคะจัด ถือกำเนิดในครอบครัวใหญ่ ณ ลุ่มแม่น้ำศรีสงคราม เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ที่บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ประวัติหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

ประวัติหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

พระโพธิญาณเถร หรือ หลวงปู่ชา สุภทฺโท เกิดวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับ วันศุกร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ณ บ้านจิกก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติหลวงปู่มั่น พระครูวินัยธร ภูริทตฺโต วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร

ประวัติหลวงปู่มั่น พระครูวินัยธร ภูริทตฺโต วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร

พระครูวินัยธร ภูริทตฺโต หรือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มีนามเดิมว่า มั่น แก่นแก้ว เกิดวันที่ ๒๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๔๑๓ ณ บ้านคำบง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ประวัติหลวงพ่อเสาร์ กนฺตสีโล แห่งวัดเลียบ จ.อุบลราชธานี

ประวัติหลวงพ่อเสาร์ กนฺตสีโล แห่งวัดเลียบ จ.อุบลราชธานี

พระครูวิเวกพุทธกิจ หรือ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล มีนามเดิมว่า เสาร์ เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2402 ณ บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประวัติ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม แห่งวัดอัมพวัน

ประวัติ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม แห่งวัดอัมพวัน

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) มีนามเดิมว่า จรัญ จรรยารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2471 ที่บ้านบางม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนทั้งหมด 11 คน

สมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระสังฆราช เป็นตำแหน่งที่มีมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีหลักฐานจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และยังได้จารึกคำว่าสังฆราชไว้ด้วย

เปิดประวัติหลวงพ่อเสือดำ แห่งวัดศรีนวลธรรมวิมล

เปิดประวัติหลวงพ่อเสือดำ แห่งวัดศรีนวลธรรมวิมล

เป็นอีกหนึ่งในเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงพ่อเสือดำ หรือ พระทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อดีตจอมโจรอันเลื่องชื่อสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่กลับตัวกลับใจ