หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล

ประวัติหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม จ.อุบลราชธานี

Home / ประวัติพระสงฆ์ไทย / ประวัติหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม จ.อุบลราชธานี

ประวัติหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล

วัดป่าบ้านคุ้ม จังหวัดอุบลราชธานี

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล มีนามเดิมว่า ทองรัตน์ นะคะจัด ถือกำเนิดในครอบครัวใหญ่ ณ ลุ่มแม่น้ำศรีสงคราม เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ที่บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มรณภาพ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ สิริรวมอายุได้ ๖๘ ปี

หลวงปู่ทองรัตน์ท่านเป็นผู้เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษ และปฏิบัติมาก ถือการอยู่ป่าตามโคนต้นไม้ บางทีท่านเอาศรีษะหนุนโคนต้นไม้ บางทีนอนหนุนกิ่งไม้มัดรวมกับใบไม้หรือบางทีก็เอาฟางข้าวญาติโยมมัดเป็นหมอนหนุน บางครั้งนั่งสมาธิกลางป่าไม่มีมุ้ง บางทีได้กระบอกน้ำก็สะพายปลีกตัวขึ้นไปอยู่รูปเดียวหลังภูเขา พยายามพากเพียรภาวนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ

อุปสมบท

บรรพชาเป็นสามเณรแล้วลาสิกขาไปไม่ทราบแน่ชัดว่าท่านบวชนานเท่าใด เมื่ออายุ ๒๘ ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้อุปสมบท ณ วัดโพธิ์ไชย ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

การศึกษาธรรม

หลวงปู่สนใจและตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย ปริยัติธรรม ด้วยความเอาใจใส่โดยอยู่ในสายพระวัดบ้านนานถึง ๕ พรรษา จึงเป็นพระปาฏิโมกข์ ที่แตกฉานในการสวดปาติโมกข์ ในพรรษาที่ ๖ หลวงปู่ทองรัตน์ได้เดินทางไปจังหวัดสกลนคร เข้านมัสการและขอโอกาสถามปัญหาในข้อวัตรปฏิบัติ ปกิณกะธรรม และวิสุทธิมรรค

คำสอน

มีวินัยเป็นวัตร วินัยจะทำให้เกิดศีลบริสุทธิ์
ทำศีลให้บริสุทธิ์ ศีลจะนำไปสู่การเป็นสมาธิ เกิดสมาธิจะนำไปสู่การเกิดปัญญา
ปัญญาจะเกิดขึ้นเอง รักษาวินัยให้แน่วแน่ ตั้งจิตให้เป็นหนึ่ง

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง