สาธุๆ รวมรูปภาพหาดูยาก หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

Home / ประวัติพระสงฆ์ไทย / สาธุๆ รวมรูปภาพหาดูยาก หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน ที่บ้านไร่ หมู่ 6 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อ นายบุญ ฉัตรพลกรัง มารดาชื่อ นางทองขาว ฉัตรพลกรัง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 3 คน คือ
1. พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ)
2. นางคำมั่น วงษ์กาญจนรัตน์
3. นางทองหล่อ เพ็ญจันทร์

 

ช่วยส่งกำลังใจ สวดมนต์ อธิษฐานจิตภาวนา ให้หลวงพ่อคูณ หายอาพาธ สุขภาพแข็งแรง ด้วยเถิด

หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ปีวอก หลวงพ่อคูณได้รับฉายาว่า ปริสุทโธ หลังจากที่หลวงพ่อคูณอุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้ว ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

– แชร์ภาพขอให้ครอบครัวมีความสุข ร่ำรวย –

 

หลวงพ่อคูณ

หนังสือสุทธิพระหลวงพ่อคูณ

คูณ ปริสุทฺโธ

คูณ ปริสุทฺโธ

คูณ ปริสุทฺโธ
คูณ ปริสุทฺโธ

คูณ ปริสุทฺโธ

คูณ ปริสุทฺโธ

คูณ ฉัตรพลกรัง