หลวงปู่กินรี จนฺทิโย

ประวัติหลวงปู่กินรี จนฺทิโย วัดกันตะศิลาวาส จ.นครพนม

Home / ประวัติพระสงฆ์ไทย / ประวัติหลวงปู่กินรี จนฺทิโย วัดกันตะศิลาวาส จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่กินรี จนฺทิโย

วัดกันตะศิลาวาส จังหวัดนครพนม

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย  มีนามเดิมว่า กลม จันศรีเมือง เกิดวันพุธ ที่ ๘ เมษายน ๒๔๓๙ ปีวอก ณ บ้านหนองฮี ต.ปลาปาก อ.หนองบึก จ.นครพนม มรณภาพ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

หลังจากลาสิกขาแล้ว ท่านก็ได้ประกอบอาชีพเป็นนายฮ้อยต้อนฝูงวัวควายไปขายยังต่างถิ่น ซึ่งเป็นอาชีพที่สมบุกสมบันและต้องทรหดอดทนเป็นอันมาก

อุปสมบท

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย ขณะอายุ ๑๐ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดหนองฮี และได้อุปสมบทถึงสองครั้ง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๕๙ ขณะอายุ ๒๐ ปี ณ วัดเกาะแก้ว อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ วัดศรีบุญเรือง ต.กุดตาไก้ อ.เมือง จ.นครพนม

การศึกษาธรรม

ในปลายปี พ ศ ๒๔๗๓ นั้นเอง หลวงปู่จึงออกธุดงค์ไปทางอำเภอธาตุพนม ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางใต้กว่า ๕๐ กิโลเมตรหลังจากพาลูกศิษย์ไปนมัสการพระธาตุพนม แล้ว หลวงปู่ก็พาคณะไปพำนักปักกลดอยู่ที่ป่าดอนอ้อมแก้ว อยู่ทางทิศใต้ขององค์พระธาตุพนม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงปู่กินรีตั้งใจจะออกธุดงค์ พม่าและอินเดียเพื่อไปนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่ประเทศพม่าและนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่งที่ประเทศอินเดีย

คำสอน

ถ้าขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ภายนอก 
มันก็มีมากขึ้น และอารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมครอบงำ จิตใจให้หลงมัวเมาได้ง่ายขึ้น

-หลวงปู่กินรี จนฺทิโย

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง