หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม

ประวัติหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

Home / ประวัติพระสงฆ์ไทย / ประวัติหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประวัติหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม

วัดป่าบ้านวไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม มีนามเดิมว่า หวย งามสมภาค เกิดวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๙ ณ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพี่น้องรวม ๒ คน มรณภาพวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖

หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม เป็นคนช่างสังเกต ฉลาด ละเอียดรอบคอบค่อนข้างตระหนี่ เป็นคนจริง ไม่กลัวใคร และไม่ยอมคน แต่ทว่า มีความเมตตาอยู่ในจิตใจ ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก บางครั้งช่วยคนมีคดีความจนเกิดวิวาทกับข้าราชการก็มี

อุปสมบท

ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๖๙ ขณะอายุ ๒๐ ปี ณ วัดพระญาติ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๘ ขณะอายุ ๓๙ ปี ณ วัดโคกช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

การศึกษาธรรม

หลวงปู่อยู่ที่วัดโคกช้างนั้นไม่รับและไม่ใช้เงิน เพราะต้องการจะรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ จึงไม่ลงกันกับพระที่อยู่ที่นั่นบ้าง ปรารถนาที่จะออกแสวงหาที่วิเวก พอดีได้ยินข่าวเกี่ยวกับวัดยมว่าเป็นวัดปฏิบัติ ท่านจึงออกธุดงค์ไปยังวัดยม เมื่อไปถึงแล้ว เข้าไปขอกับท่านพระอาจารย์เปลื้อง เจ้าอาวาสวัดยมว่า ขออยู่ในบริเวณป่าช้าของวัด ท่านเจ้าอาวาสก็อนุญาตให้สมความปรารถนา

คำสอน หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม

“คนเราเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้เป็นของธรรมดา ถ้าเราพิจารณาเห็นความเป็นธรรมดาแล้ว เราก็จะไม่กลัว ไม่ดิ้นรน”

-หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง