คาถาป้องกันตัว คาถาแก้พิษ พระคาถา

คาถาแก้พิษ

Home / คาถา / คาถาแก้พิษ

คาถาแก้พิษ ใช้ภาวนาคาถานี้กับเครื่องสมุนไพร (ขิง พลู ไพลตำรวมกัน) แล้วทาบริเวณที่เป็นผื่นแดงโดยไม่รู้สาเหตุจะทำให้บรรเทาได้

 

คาถาแก้พิษ
คาถาแก้พิษ

 

บทสวดมนต์ คาถาแก้พิษ

อะสัง วิสุโล ปุสะพุภะ สะทะวิปิ ปะสะอุ มะ อะ อุ  อาปามะจุปะ ทีมะสัง อังขุ นะโมพุทธายะ