คาถาเจ้านายเมตตา พระคาถา

คาถาเจ้านายเมตตา

Home / คาถา / คาถาเจ้านายเมตตา

คาถาเจ้านายเมตตา ให้สวดท่องภาวนา ๓ จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา

 

คาถาเจ้านายเมตตา
คาถาเจ้านายเมตตา

 

บทสวดคาถาเจ้านายเมตตา 

ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ