คาถาป้องกันตัว แคล้วคลาด ปลอดภัย

Home / คาถา / คาถาป้องกันตัว แคล้วคลาด ปลอดภัย

คาถาป้องกันตัว แคล้วคลาด ปลอดภัย ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัย จากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์

 

คาถาป้องกันตัว
คาถาป้องกันตัว

 

คาถาป้องกันตัว
ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว
พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ