คาถาความรัก คาถาเมตตา คาถาใจอ่อน พระคาถา

คาถาใจอ่อน ดลใจให้คนหลง

Home / คาถา / คาถาใจอ่อน ดลใจให้คนหลง

คาถาใจอ่อน ดลใจให้คนหลง ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที

 

คาถาใจอ่อน
คาถาใจอ่อน

 

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง