คาถาความรัก

คาถาความรัก ช่วยให้สมหวังในความรัก

Home / คาถา / คาถาความรัก ช่วยให้สมหวังในความรัก

คาถาความรัก ตั้งนะโม 3 จบ แนะนำว่าให้สวดพระคาถาความรักเท่าอายุนะคะ กลางคืนจะฝันถึงเนื้อคู่คนรัก หากเรามีสมาธิและความตั้งใจ

 

คาถาความรัก
คาถาความรัก

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)
ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา เอวันตัง ชะยะเต เปมัง อุปะลัง วะ ยะโส ธะเกฯ