คาถาเมตตา คาถาเมตตามหานิยม คาถาเอ็นดู

คาถาเอ็นดู คาถามหาเสน่ห์

Home / คาถา / คาถาเอ็นดู คาถามหาเสน่ห์

 

คาถาเอ็นดู
คาถาเอ็นดู

 

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา
ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง
ปิณินทะริยัง นะมามิหัง
นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู
(ให้ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความรักใคร่เอ็นดู)