คาถาเมตตามหานิยม

คาถาเมตตามหานิยม (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต)

Home / คาถา / คาถาเมตตามหานิยม (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต)

พระคาถาเมตตามหานิยม สมเด็จพระพุฒาจารย์โต

 

คาถาเมตตามหานิยม สมเด็จพระพุฒาจารย์โต
คาถาเมตตามหานิยม สมเด็จพระพุฒาจารย์โต

 

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
พระคาถา
เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา