คาถามหานิยม คาถาเมตตามหานิยม

คาถาเมตตามหานิยม คนรักคนหลง

Home / คาถา / คาถาเมตตามหานิยม คนรักคนหลง

คาถามหานิยม คาถาเมตตามหานิยม คนรักคนหลง

การบริกรรมพระคาถา หรือมนต์บทใดๆก็ตาม ใจของผู้สวดนั้นต้องเป็นสมาธิ สงบเยือกเย็นก่อน หากไม่เป็นสมาธิแล้วไซร้ย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควร หากใจเราร้อนก็เปรียบเสมือนกับการนำน้ำร้อนไปรดต้นไม้ รดทุกวันต้นไม้นั้น ย่อมจะเฉาตาย หากใจเราสงบเยือกเย็นแล้วไซร้ ก็เปรียบเสมือนกับการนำน้ำเย็นไปรดต้นไม้ ต้นไม้นั้นย่อมเจริญงอกงามตามลำดับ ผลิดอกออกผลให้เราได้ใช้สอยประโยชน์ตามต้องการฉันนั้น

 

คาถาเมตตามหานิยม
คาถาเมตตามหานิยม

 

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ
(ใช้ภาวนาคาถาก่อนออกจากบ้าน จะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด)

 

คาถามหานิยม คาถาเมตตามหานิยม
คาถามหานิยม คาถาเมตตามหานิยม

 

คาถามหานิยม อีกบทหนึ่ง
มตตา คุณะณัง อะระหัง เมตตา

 

ขอบคุณข้อมูล : http://board.palungjit.org/f17/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1-247510.html