คาถาหลวงปู่ศุข คาถาเดินทางไกล หลวงปู่ศุข

คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

Home / คาถา / คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

คาถาเดินทางปลอดภัย คาถาหลวงปู่ศุข

 

คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)
คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ”
(ขึ้นรถ ลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ท่องเสมอ ป้องกันภัยพิบัติฯ)