คาถาหลวงปู่ศุข หลวงปู่ศุข

คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

Home / คาถา / คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

 

คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)
คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

 

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ