คาถาหลวงปู่ทวด (วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)

Home / คาถา / คาถาหลวงปู่ทวด (วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)
คาถาหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล หลวงปู่ทวด

 

คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาหลวงปู่ทวด

 

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา
(๓ จบ)