ปฏิทินวันพระ 2561

ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนพฤษภาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2561 เดือนพฤษภาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2561

 

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 (แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ)
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ)
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ)
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ) วันวิสาขบูชา