ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนสิงหาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนสิงหาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2562

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน)
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน)
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน)