ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนธันวาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนธันวาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2562

 

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน)
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน)