ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกันยายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกันยายน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พุทธศักราช 2562

 

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน)
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน)
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน)
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน)