ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนพฤษภาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนพฤษภาคม

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2562

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน)
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน)
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน) วันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน) วันอัฏฐมีบูชา