ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกุมภาพันธ์

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนกุมภาพันธ์

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562

 

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ)
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีจอ)
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีจอ) วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีจอ)