ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนมกราคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2562 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2562

 

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีจอ)
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ)
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ)
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 (แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ)